Отсрочка и освобождение от призыва на срочную военную службу в армию

Информация:
ФИО -  Александр
Электронный адрес -  aleksandr.guzhva@mail.ru
Страна, регион проживания -  Сумы
Тема форума для комментариев -  117
Как правильно оформить заявление на начальника горвоенкомата? ПО ВОПРОСАМ: 1. что-бы разъяснил в каком случае дают отсрочку от армии или могут списать вообще? 2. могут ли списать из-за того что дают постоянно отсрочку, от призыва к призыву? А как бы вы разъяснили эти вопросы? В какие сроки начальник должен ответить?

Ответ:

Здраствуйте Олександр! Відповідаю на поставлені Вами запитання по черзі.

I. Відстрочка від призову на строкову військову службу відповідно до ст. 17 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" надається за рішенням районної призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Сімейними обставинами вважаються:
  1. наявність непрацездатного батька або матері чи одного з них, непрацездатних осіб під опікую, піклуванням чи на утримані яких перебував призовник або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування;
  2. наявність неповнолітніх чи непрацездатних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо немає інших осіб зобов'язаних їх утримувати;
  3. наявність одиного батька або матері, у яких на утримані перебувають двоє або більше неповнолітніх дітей;
  4. наявність дитини до 3 років або старше 3 років, що виховується без матері;
  5. наявність 2 і більше дітей, дитини - інваліда,  дружини -  інваліда, вагітної дружини. Призовнику сироті також надається відстрочка.
За станом здоров'я відстрочка надається на 1 рік, якщо призовник під час медичного огляду визнаний тимчасово непридатним.

Відстрочка надається громадянам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно - технічних, вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у середніх або вищих духовних навчальних закладах, в інтернатурі, аспірантурі, докторнатурі.

Відстрочка для продовження професійної діяльності надається громадянам: медичним, педагогічним працівникам, випусникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури, докторнатури, випускникам професійно - технічних навчальних закладів, священослужителям.

Від призову на строкову військову службу звільняються громадяни: непридатні до військової служби за станом здоров'я; які досягли 25 - річного віку; які пройшли військову службу в інших державах; засуджені за вчинення злочину; яким після закінчення вищого навчального закладу присвоєні звання офіцерського складу.

II. Особи звільняються від проходження військової служби за наявності вище зазначених підстав. При цьому наявність відстрочок від призову до призову не є підставою звільнення від військової служби.

Відповідно до ст. 5 закону "Про звернення громадян" у зверненні до органу державної влади зазначається прізвище, ім'я, по - батькові, місце проживання, викладається суть питання, прохання, вимоги.Звернення має бути підписаним.

Звернення розглядається у термін не більше 1 місяця від дня надходження. якщо відсутні потреба додаткового вивчення звернення розглядається у термін 15 днів від дня отримання.

Звернення розглядаються безоплатно. Можливий також особистий прийом. Оформте заяву за стандартною формою  і відправте її поштою. Відповідь має надійти протягом зазначеного вище строку у письмовому вигляді.

Успіхів!

Відповідь надала: Ірина Навалена

Назад в раздел

Александр, 18.03.2012 23:46:38
а в каком случае могут списать и дать белый билет?
Сергей Нечипорук, 19.03.2012 18:01:00
Цитата
Александр пишет:
а в каком случае могут списать и дать белый билет?
Например, при слабоумии 8)
Александр, 19.03.2012 20:08:06
Цитата
Александр пишет:
а в каком случае могут списать и дать белый билет за состоянием здоровья?