Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах"

11.01.2012

Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини першої статті 1485 слово "НКРЗ" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку;

2) у статті 1887:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 1887. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

в абзаці першому слова "Національної комісії з питань регулювання зв'язку або посадових осіб Державної інспекції зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", а слова "або створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків" виключити;

3) у назві та абзаці першому статті 18821 слова "Національної комісії регулювання електроенергетики України" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

4) у статті 18829:

у назві слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

в абзаці першому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" та "регулювання" замінити відповідно словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "державного регулювання";

5) у назві та абзаці першому частини першої статті 18830 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

6) у назві та тексті статті 18836 слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" у відповідному відмінку;

7) статтю 243 викласти у такій редакції:

"Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 1481 - 1485 і 1887).

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені комісією посадові особи";

8) у назві та тексті статті 24415 слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку;

9) статтю 24416 викласти в такій редакції:

"Стаття 24416. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 16613), а також із невиконанням законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 18829).

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також уповноважені комісією посадові особи";

10) у статті 24417:

у назві та тексті слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;

у частині другій слова "начальники територіальних органів Комісії" замінити словами "та уповноважені Комісією посадові особи";

11) у назві та тексті статті 24418 слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" у відповідному відмінку;

12) у статті 255:

у пункті 1 частини першої:

в абзаці "Державної інспекції зв'язку (статті 144 - 1485, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887" слова "Державної інспекції зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

в абзаці "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 16312)" слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

у пункті 18 частини другої слова "Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".

2. В абзаці першому частини другої статті 110 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

у частині другій статті 166 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

у частині другій статті 350 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

4. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у пункті 39.9 статті 39 слова "центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

2) у пункті 154.8 статті 154 слова "Національною комісією регулювання електроенергетики України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

3) у підпункті 156.1.3 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

4) в абзаці третьому підпункту 159.2.1 пункту 159.2 статті 159 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

5) в абзаці четвертому пункту 160.6 статті 160 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг", "таким уповноваженим органом" та "зазначеним уповноваженим органом" замінити відповідно словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "такою національною комісією" та "зазначеною національною комісією";

6) в абзацах шостому та п'ятнадцятому підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

5. У частині другій статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2006 р., N 15, ст. 129) слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

6. У частині третій статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "органи виконавчої влади" замінити словами "державні органи".

7. У тексті Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682 із наступними змінами) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

8. У частині другій статті 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2011 р., N 10, ст. 63):

абзац другий після слів "їх перших заступників" доповнити словами "голів та членів державних колегіальних органів";

абзаци четвертий - шостий після слів "центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "державних колегіальних органів".

9. У частині третій статті 70 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) слова "Державна інспекція зв'язку" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".

10. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511) слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

11. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486):

1) в абзаці п'ятому частини першої, абзацах третьому і четвертому частини четвертої та частині п'ятій статті 25 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;

2) в абзаці шостому частини першої статті 26 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

12. У частині четвертій статті 21 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188; 1998 р., N 48, ст. 293) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи забезпечують реєстрацію інформації про випуск акцій підприємств" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії".

13. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.

Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, керівні працівники та спеціалісти центрального апарату і відповідних територіальних органів є державними службовцями.

Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.

Гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України.

Штатний розпис Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як колегіального органу є засідання.

Засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають по одному голосу кожен.

Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.

Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не можуть бути власниками корпоративних прав професійних учасників фондового ринку.

Строк повноважень Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку більше двох строків підряд.

Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.

Повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Не може бути підставою для звільнення члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1) очолює систему Комісії та керує її діяльністю;

2) затверджує Регламент Комісії;

3) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на Комісію завдань;

4) скликає і проводить засідання Комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Комісії, затверджує порядок денний засідання Комісії;

5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівника та працівників центрального апарату Комісії;

6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників цих органів;

7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності Комісії;

8) має право без спеціальних дозволів представляти Комісію у суді;

9) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;

11) дає у передбачених законом випадках письмові доручення уповноваженим особам Комісії провадити розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів;

12) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

13) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам Комісії ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

14) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів Комісії;

15) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів Комісії;

16) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комісії;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує один із членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за окремим наказом Голови.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє програми розвитку фондового ринку, які затверджуються Президентом України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні папери.

При Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи.

Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) у частині першій статті 9:

абзац третій викласти в такій редакції:

"уповноважені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадові особи";

абзаци четвертий та п'ятий виключити;

3) у частині першій статті 12 слова "начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником" замінити словами "та уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами";

4) у статті 18 слова "її територіальних відділень та інших" замінити словом "та";

5) у тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

14. У статті 16 та абзаці третьому частини сьомої статті 18 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33 - 34, ст. 273) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

15. У підпункті 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571) слова "Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".

16. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321):

1) частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:

"Порядок організації діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, визначається Законом України "Про природні монополії";

2) у тексті Закону слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

17. У тексті Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67), крім розділу VI "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

18. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 з наступними змінами):

1) у частині першій статті 3:

слова "Про Антимонопольний комітет України", "Про телекомунікації", "Про поштовий зв'язок" та "Про захист від недобросовісної конкуренції" виключити;

після слів "Про електроенергетику" доповнити словами "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

2) у статті 4:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій";

у частині першій:

слова "регулювання діяльності" замінити словами "державне регулювання діяльності";

абзаци четвертий і п'ятий виключити;

3) у назві та абзаці першому статті 8 слова "регулювання діяльності" замінити словами "державного регулювання діяльності";

4) у статті 9:

у назві та абзаці першому частини першої слова "регулювання діяльності" замінити відповідно словами "державного регулювання діяльності" та "державне регулювання діяльності";

у частині четвертій слова "Органи, які регулюють діяльність" замінити словами "Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності";

5) у статті 11:

у частині першій:

в абзаці другому слова "та Кабінету Міністрів України" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених положеннями про комісії, комісії можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи. Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються комісіями. Комісія, її центральний апарат та її територіальні органи становлять систему органів такої комісії, яку очолює Голова комісії. Комісії є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням";

частини другу - четверту викласти в такій редакції:

"2. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови комісії та шести членів комісії.

Голова, члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Комісія є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

Основною формою роботи комісій як колегіального органу є засідання.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу комісії. Голова, члени комісії мають по одному голосу кожен.

Голова комісії:

1) очолює систему комісії та керує її діяльністю;

2) затверджує Регламент комісії;

3) координує роботу членів комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на комісію завдань;

4) скликає і проводить засідання комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення комісії, затверджує порядок денний засідання комісії;

5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників та працівників центрального апарату комісії;

6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників та працівників цих органів;

7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності комісії;

8) має право без спеціальних дозволів представляти комісію у суді;

9) представляє інтереси комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів комісії;

11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

12) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам комісії ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

13) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів комісії;

14) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів комісії;

15) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату комісії;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3. Термін повноважень Голови, члена комісії становить шість років.

Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комісії більше двох термінів підряд.

Гранична чисельність працівників комісії затверджується Президентом України. Штатний розпис комісії затверджується Головою комісії за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура комісії затверджується Головою відповідної комісії в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України,

4. Голова, член комісії може бути звільнений з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.

Повноваження Голови, члена комісії припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Не можуть бути підставами для звільнення Голови, члена комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або член комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового відповідно Голови або члена комісії";

6) доповнити статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Вимоги до Голови, членів комісій

1. Головою, членом комісії може бути громадянин України, який має повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.

2. Голова, член комісії не може бути власником корпоративних прав суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у сфері діяльності відповідних комісій";

7) в абзаці сьомому статті 14 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти";

8) у частині першій статті 15:

абзац другий замінити трьома абзацами такого змісту:

"Рішення комісії приймається більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова, інший член відповідної комісії має один голос.

При прийнятті рішень має забезпечуватися додержання прав і законних інтересів громадян, підприємств і суспільства.

Рішення комісій, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії. Рішення комісій, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

абзац п'ятий після слів "регуляторними актами" доповнити словами "(крім рішень щодо встановлення тарифів)";

9) доповнити статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Відкритість діяльності комісій

1. Комісії забезпечують відкритість своєї діяльності.

2. Порядок денний засідань комісій підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті відповідної комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.

3. Рішення комісій та документи, ухвалені комісіями, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті відповідної комісії не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня проведення засідання.

4. Комісії співпрацюють з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформують такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

5. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до комісій з питань, що належать до компетенції комісій. Комісії розглядають такі звернення та дають відповідь заявникам у встановленому порядку.

6. Комісії інформують громадськість про результати своєї роботи, оприлюднюють у засобах масової інформації, у тому числі друкованих виданнях, нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію з питань своєї діяльності.

7. Комісії публікують на офіційному веб-сайті відповідної комісії річні звіти про роботу комісії не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним";

10) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Фінансування діяльності комісій

1. Фінансування діяльності комісій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Плата за послуги, що надаються комісіями фізичним та юридичним особам у випадках, визначених законами України, зокрема плата за надання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, зараховується до Державного бюджету України згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік";

11) розділ V доповнити статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності комісій

1. Комісії для виконання покладених на них завдань можуть утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються комісіями.

2. Комісії для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності комісій інтересів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, споживачів товарів і послуг, можуть залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості";

12) пункт 4 розділу V "Прикінцеві положення" виключити.

19. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 279) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

20. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 6, N 9, ст. 76; 2011 р., N 11, ст. 69):

1) абзац дев'ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності";

2) частину другу статті 4 після слів "визначені Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "уповноважені законом державні колегіальні органи";

3) частину другу статті 6 та частину п'яту статті 14 після слів "яким є центральний орган виконавчої влади" доповнити словами "чи державний колегіальний орган";

4) частину сьому статті 20 викласти в такій редакції:

"Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок".

21. У пункті 8 статті 3, частині одинадцятій статті 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

22. У тексті Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

23. У тексті Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137) слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

24. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 з наступними змінами):

1) пункт 12 частини першої статті 1 виключити;

2) статті 23 і 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Організація діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не може бути учасником фінансових ринків як емітент облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик або здійснювати будь-яку іншу діяльність на фінансових ринках, крім передбаченої цим Законом.

3. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова та члени Комісії, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

4. Головою та членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.

Голова та члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не можуть бути власниками корпоративних прав фінансових установ.

5. Термін повноважень Голови та члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, більше двох термінів підряд.

6. Голова та член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.

Повноваження члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.

7. Основною формою роботи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як колегіального органу, є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії.

Засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, мають по одному голосу кожен.

8. Положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Президентом України.

Гранична чисельність працівників національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Президентом України. Штатний розпис національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України.

9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є юридичною особою і має відокремлене майно, що є державною власністю.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може створювати та ліквідовувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень у випадках, передбачених у положенні про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

10. За рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може створюватися Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Стаття 24. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, очолює Голова, якого призначає та звільняє Президент України.

2. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

1) здійснює керівництво поточною діяльністю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та вирішує всі питання діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за винятком тих, які належать до компетенції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як колегіального органу;

2) діє без довіреності від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах, встановлених законодавством України;

3) представляє національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у відносинах із державними органами іноземних держав з питань нагляду за діяльністю фінансових установ та міжнародними організаціями;

4) видає накази, розпорядження тощо з питань, що належать до його компетенції;

5) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

6) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

7) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;

8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

3) статті 25 і 26 виключити;

4) частину другу статті 28 викласти в такій редакції:

"2. Рішення, прийняті національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з питань оцінки ефективності та координації діяльності з регулювання і нагляду за окремими ринками фінансових послуг є обов'язковими до виконання всіма членами цієї комісії";

5) абзац десятий частини третьої статті 37 викласти в такій редакції:

"Ліцензія підписується членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до розподілу обов'язків та засвідчується печаткою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

6) у частині першій статті 42 слова "Головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів чи головою відповідного територіального управління" замінити словами "головою, іншими членами Комісії, а також уповноваженими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, посадовими особами";

7) друге речення частини п'ятої статті 43 викласти в такій редакції: "Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення мають голова, інші члени комісії, а також уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, посадові особи";

8) у тексті Закону, крім пунктів 2 і 7 розділу VIII "Прикінцеві положення", слова "Уповноважений орган", "спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг", "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку, а слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках - словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку " у відповідному відмінку.

25. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39):

1) у пункті 7 частини дев'ятої статті 8 слова "(далі - НКРЗ)" виключити;

2) у тексті Закону слова "Національна комісія України з питань регулювання зв'язку" в усіх відмінках та слово "НКРЗ" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку.

26. У частині першій статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

27. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2010 р., N 49, ст. 571):

1) у статті 11:

у назві слова "інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "інших державних органів";

частину третю викласти в такій редакції:

"Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

2) в абзаці восьмому статті 13 слова "Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".

28. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 з наступними змінами) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

29. У частині першій статті 21 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

30. У тексті Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372), крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

31. У тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

32. У тексті Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377) слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

33. У тексті Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 10, ст. 196; 2006 р., N 13, ст. 110; 2010 р., N 34, ст. 486, N 46, ст. 539), крім статті 50, слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного регулювання ринків фінансових послуг" та "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

34. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 з наступними змінами):

1) назву глави III викласти в такій редакції:

"Глава III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ";

2) у пункті 10 статті 15 слово "(НКРЗ)" виключити;

3) у назві і тексті статті 16 слова "Мета регулювання" та "Метою регулювання" замінити відповідно словами "Мета державного регулювання" та "Метою державного регулювання";

4) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій

1. Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

3. Положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджується Президентом України.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для здійснення своїх повноважень може створювати та ліквідовувати свої територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Територіальні органи діють на підставі положення, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

5) у статті 19:

частину другу виключити;

у частині третій:

в абзаці першому слова "посадові особи ДІЗ" замінити словами "уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи";

у пункті 7 слова "НКРЗ та ДІЗ" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

6) у статті 191:

в абзаці першому частини третьої слова "НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника)" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

у частині четвертій слова "За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить" замінити словами "За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, уповноважені комісією посадові особи проводять";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Питання організації здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

у частині сьомій слова "посадової особи ДІЗ" замінити словами "уповноваженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадової особи";

7) статті 20 та 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова та члени комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

2. Головою та членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.

Голова та член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, не можуть бути власниками корпоративних прав операторів, провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність яких відповідно до цього Закону регулюється комісією, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.

Термін повноважень Голови та члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комісії більше двох термінів підряд.

3. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

1) здійснює керівництво поточною діяльністю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та вирішує всі питання діяльності комісії, за винятком тих, які належать до компетенції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

2) діє без довіреності від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у межах, встановлених законодавством України;

3) представляє національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у відносинах із державними органами інших держав з питань нагляду за сферою зв'язку та інформатизації, міжнародними організаціями;

4) головує на засіданнях національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його компетенції;

6) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників апарату національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

7) підписує документи, які видаються відповідно до рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

8) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

9) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;

10) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

4. Голова або член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, може бути звільнений з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.

Повноваження Голови або члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.

5. Голова та члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, керівні працівники та спеціалісти її апарату є державними службовцями. Голова та члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, мають право без спеціальних дозволів представляти Комісію в суді.

6. Основною формою роботи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як колегіального органу є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії.

Засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

7. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймаються більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова та член Комісії мають по одному голосу кожен.

Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розробляє і затверджує з питань, що належать до її компетенції, нормативно-правові акти, обов'язкові до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку телекомунікаційних послуг, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.

9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, є юридичною особою і має відокремлене майно, що є державною власністю.

10. Організаційно-технічну та іншу роботу із забезпечення діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, здійснює апарат, який формується у межах асигнувань, визначених Державним бюджетом України, відповідно до положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Гранична чисельність працівників національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджується Президентом України. Штатний розпис національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджується Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджується Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України";

"Стаття 22. Відкритість діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечує відкритість своєї діяльності.

2. Порядок денний засідань національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.

3. Засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку телекомунікацій і громадські організації в порядку, встановленому Регламентом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює в засобах масової інформації, в тому числі друкованих виданнях, нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію з питань своєї діяльності.

5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, публікує на офіційному веб-сайті річні звіти про роботу комісії не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним";

8) доповнити статтями 221 та 222 такого змісту:

"Стаття 221. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 222. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються комісією.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності комісії інтересів суб'єктів ринку телекомунікацій і споживачів, може залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості";

9) у пункті 5 частини першої та частині другій статті 55 слова "посадових осіб ДІЗ" замінити словами "уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадових осіб";

10) частину третю статті 69 викласти в такій редакції:

"3. Розподіл, присвоєння та облік номерного ресурсу, видачу і скасування дозволів на його використання, державний нагляд за використанням номерного ресурсу здійснюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

11) у тексті Закону слова "Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)", "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" в усіх відмінках та слова "НКРЗ", "ДІЗ" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2010 р., N 40, ст. 524, N 49, ст. 571):

1) у назві розділу II слова "органів виконавчої влади" замінити словами "державних органів";

2) у статті 5:

у назві слова "інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "інших державних органів";

в абзаці першому частини третьої слова "Центральний орган виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

у тексті статті слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України "в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" у відповідному відмінку;

3) у статті 14:

пункт 1 частини першої доповнити словами "а у випадках, передбачених законом, - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

у частині другій слова "органами виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах";

4) у статті 31:

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"При встановленні цін/тарифів на послуги, які виробляються суб'єктами природних монополій, діяльність яких регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до законодавства, повноваження органів місцевого самоврядування поширюються виключно на тариф (складову тарифу), який (яка) не підлягає встановленню цими національними комісіями";

частини сьому та восьму після слів "Центральні органи виконавчої влади" і "центральними органами виконавчої влади" доповнити відповідно словами "національні комісії, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері" і "національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері".

36. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526 із наступними змінами):

1) у статті 6:

у частині першій:

у пункті 2 слова "Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ)" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", а слова "Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ)" виключити;

у пункті 3 слово "НКРЗ" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", а слово "ДІЗ" виключити;

у пункті 4 частини другої слова "представникам ДІЗ або" замінити словами "уповноваженим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовим особам або представникам";

2) назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ";

3) у статті 12:

у назві слова "Орган регулювання" замінити словами "Орган державного регулювання";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Органом державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, яка утворюється відповідно до Закону України "Про телекомунікації";

4) у назві та абзаці першому статті 13 слова "Засади регулювання" та "засадами регулювання" замінити відповідно словами "Засади державного регулювання" та "засадами державного регулювання";

5) у статті 14:

у частині другій:

доповнити пунктами 21 і 22 такого змісту:

"21) контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

22) здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування";

у пункті 21 слова "ДІЗ та" виключити;

6) статтю 15 виключити;

7) у частині шостій статті 16 слова "за письмовим зверненням ДІЗ та дорученням Голови НКРЗ" замінити словами "за дорученням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

8) у статті 18:

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "посадові особи ДІЗ та" замінити словами "уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи";

у пункті 8 слова "до НКРЗ та ДІЗ" замінити словами "до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

в абзаці першому частини сьомої слова "за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника)" замінити словами "за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

у частині восьмій слова "За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить" замінити словами "За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, уповноважені нею посадові особи проводять";

9) у частині п'ятій статті 29:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) складеного уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовою особою акта про повторне невиконання суб'єктом господарювання розпорядження або припису такої уповноваженої особи;

2) складеного уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовою особою акта про повторну відмову суб'єкта господарювання в допуску такої уповноваженої особи для проведення перевірки чи про вчинення інших перешкод, які не дають змоги проводити перевірку в повному обсязі";

у пункті 3 слово "ДІЗ" замінити словами "уповноваженими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовими особами";

10) у статті 38:

у пункті 5 частини першої слова "посадових осіб ДІЗ" замінити словами "уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадових осіб";

у частині четвертій слова "представників ДІЗ" замінити словами "уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадових осіб";

11) у частиш другій статті 45:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або приписів та розпоряджень уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадових осіб";

у пункті 4 слова "НКРЗ та/або ДІЗ" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

12) частину шосту статті 56 викласти в такій редакції:

"6. Порядок взаємодії між національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та Генеральним штабом Збройних Сил України щодо виявлення та усунення дії радіозавад установлюється Президентом України";

13) у тексті Закону, крім пункту 7 розділу IX "Прикінцеві положення", слова "НКРЗ" та "ДІЗ" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку.

37. У пункті 1.10 статті 1 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) слова "спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

38. У частині другій статті 4 Закону України "Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 9, ст. 179) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

39. У Законі України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) у частині першій статті 8 слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України та інші уповноважені Президентом України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та уповноважені Президентом України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності";

2) у тексті Закону слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

40. У тексті Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373), крім розділу VIII "Прикінцеві положення", слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України", "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг", "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

41. В останньому абзаці статті 3 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421; 2009 р., N 29, ст. 394) слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

42. Абзац третій частини першої статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2011 року N 3204-VI) після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "державні колегіальні органи".

43. У тексті Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430) слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

44. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 16, ст. 134, N 31, ст. 268):

1) у частині третій статті 8 та абзаці четвертому частини першої статті 27 слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку;

2) у тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

45. У частині першій статті 18 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258) слова "Національною комісією з питань регулювання зв'язку України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".

46. У тексті Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268), крім розділу VII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

47. У частині першій статті 9 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291) слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

48. У частині сьомій статті 13 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432) слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

49. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI):

1) в абзаці другому частини другої статті 111 слова "Національною комісією регулювання електроенергетики України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

2) у частині другій статті 12 слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

50. Абзац другий статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 38, ст. 510) після слів "їх територіальних органів" доповнити словами "державних колегіальних органів".

51. У тексті Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384), крім розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

52. У тексті Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578) слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

53. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392):

1) в абзаці другому частини третьої статті 5 слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

2) у частині першій статті 14:

у пункті 2 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

у пункті 3 слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

54. У тексті Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566) слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" та "Національна комісія регулювання електроенергетики" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

55. У Законі України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) назву та преамбулу викласти в такій редакції:

"Про державне регулювання у сфері комунальних послуг

Цей Закон визначає правові засади державного регулювання у сфері комунальних послуг";

2) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Орган державного регулювання у сфері комунальних послуг

1. Органом державного регулювання у сфері комунальних послуг є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

2. Порядок організації діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, визначається Законом України "Про природні монополії";

3) статті 7 - 9, 12, 13 виключити;

4) у частині другій статті 11 слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України та її територіальні органи" та "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" у відповідному відмінку;

5) у частині першій статті 18 слова "Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України і посадові особи її центрального апарату та територіальних органів" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і посадові особи її апарату";

6) в абзаці другому частини другої статті 19 слова "та територіальних органів" виключити;

7) у тексті Закону слова "Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України" та "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку.

56. Розділ III Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27 - 28, ст. 182), доповнити абзацом такого змісту:

"Органом державного регулювання у сфері інформатизації є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, яка утворюється відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

57. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 року N 3165-VI):

1) доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Відносини Кабінету Міністрів України з державними колегіальними органами

1. Кабінет Міністрів України взаємодіє з державними колегіальними органами з питань, що належать до його компетенції";

2) у статті 51:

частину першу після слів "центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "державні колегіальні органи";

частину другу після слів "іншими центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "державними колегіальними органами".

58. Абзац другий підпункту "п" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 1999 р., N 25, ст. 211; 2004 р., N 25, ст. 353; 2009 р., N 31, ст. 456) викласти в такій редакції:

"за реєстрацію випуску цінних паперів


- 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Передбачене цим Законом перейменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, не є реорганізацією національних комісій та не має наслідком звільнення з посад голів та членів таких національних комісій. Вважати національні комісії, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, перейменованими з дати видання відповідного указу Президента України.

4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.Президент України                                                                                            В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 липня 2011 року
N 3610-VI
Количество показов: 5001
Короткая ссылка на новость: http://law-clinic.net/~p4hmE