Шаблон искового заявления о взыскании алиментов

15.12.2011

Шаблон искового заявления о взыскании алиментов


__________районний суд ___________області
_______________________________________

Позивач: _______________________________________
_______________________________________

Відповідач:________________________________________
 ________________________________________

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 ДЕКРЕТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про

державне мито» від сплати державного мита звільняються позивачі – за

позовами про стягнення аліментів.ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО СТЯГНЕННЯ (ПРИСУДЖЕННЯ) АЛІМЕНТІВ


«___»_____________ р. я ________________________ зареєструвала шлюб із Відповідачем ____________________________ і прожила разом з ним до ____________ р., коли названий шлюб був розірваний на підставі Свідоцтва про розірвання шлюбу І-ЖС №. ____ від ______________ р. Від цього шлюбу ми з Відповідачем маємо дитину: ______________________________________, __________________ р. народження. Отже, ми з Відповідачем є батьками сина _______________, ________________ р. народження.

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Після розлучення мій колишній чоловік ухиляється від виконання обов’язку щодо належного утримання дитини. Починаючи з дати розлучення Відповідач дуже рідко з’являється, не спілкується з сином, грошових витрат на утримання не несе, мотивуючи нерегулярним та мінливим доходом.

Отже, починаючи з дати розлучення, я самостійно виховую та утримую сина ___________. Ми з сином проживаємо у __________________________ по вул. __________ у м. ________. Дане жиле приміщення я винаймаю. Окрім того, щомісячні витрати за утримання даного жилого приміщення складає _____________ грн. Починаючи з ________________відвідує дитячий садок, щомісячна вартість чого дорівнює __________ грн. У зв’язку з розвитком здібностей ___________________________________________

Сімейним кодексом України, а саме ч. 3 ст. 181, передбачено можливість визначення за рішенням суду коштів на утримання дитини (аліментів) у твердій грошовій сумі.

Відповідно до ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

Враховуючи те, що окрім зазначених вище витрат на виховання та утримання дитини, я самостійно регулярно витрачаю кошти на харчування, одяг, взуття, книги для сина, тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 65 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на ________рік» N _____ від _________ р. прожитковий мінімум на _______ рік на дітей віком від 6 до 18 років становить: _________ Таким чином середній прожитковий мінімум на дитину віком від 6 років становить:

якщо сума змінюється протягом року то складаємо щомісяця встановлені суми за рік
__________________________________________________________________ = грн.

Отже, мінімальний розмір аліментів, гарантований ст. 182 Сімейного кодексу України, становить відповідно ______ грн. (___________) (30% прожиткового мінімуму).
Окрім того, ст. 185 Сімейного кодексу України передбачено участь батьків у додаткових витратах на дитину.
У ________________ виявлено здібності до _______________, у зв’язку з чим він відвідує відповідний виховний заклад, що в свою чергу тягне за собою додаткові витрати на забезпечення дитини відповідними матеріалами (__________________________тощо) для реалізації та розвитку його бажання _______________________. Розмір додаткових витрат Відповідача на дитину становить __________ грн..

Він складається з наступного:

Мої постійні усні пропозиції домовитись про участь Відповідача в утриманні та виховані _____________ він залишає без відповіді. Мої звернення до колишнього чоловіка за матеріальною допомогою ніяких результатів не дають, у зв’язку з чим я вимушена звернутись до суду.

Мені не відомо про справжній вид заробітку Відповідача, проте він – працездатний чоловік з добрим станом здоров’я, який має можливість працювати, отримувати доход, а, відтак, спроможний утримувати нашу дитину.

Ті аліменти, що я отримую з місця офіційної роботи Відповідача становлять ____ грн. на місяць. Враховуючи прожитковий мінімум врегульований законодавством, дитину віком років не можливо утримувати на ________грн. на місяць, у зв’язку з чим я вимушена звернутись з даним позовом до суду.

Відповідно до ст. ст. 3, 118-120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 180, ч. 3 ст. 181, 182, 184, 185, 191 Сімейного кодексу України


ПРОШУ:

1. Присудити стягнення з Відповідача _____________________________ , -------- р. народження, уродженця м. _________, на користь __________________________ аліменти на утримання неповнолітнього сина ________________________, ___________ р. народження, у твердій грошовій сумі розміром _________ грн. (__________________ грн.. _______коп.) щомісяця, починаючи з дати подання даної позовної заяви.

2. Присудити стягнення з Відповідача ___________________________ , -------- р. народження, уродженця м. _______________, на користь ___________________________ додаткові витрати на утримання неповнолітнього сина _______________________ ___________ р. народження, у твердій грошовій сумі розміром ___________________ щомісяця, починаючи з дати подання даної позовної заяви.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Копія позовної заяви для Відповідача
4. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява:
«___»_________2011 р. ________________/_____________/


Количество показов: 6142
Рейтинг:  3.3
Короткая ссылка на новость: https://law-clinic.net/~EwB9H