Исковое заявление на Пенсионный фонд по пенсии детям войны

01.02.2012

Исковое заявление на Пенсионный фонд по пенсии детям войны

До _________ районного суду
в м. Києва

Позивач: ___________________________,

яка проживає за адресою:

м. Київ, вул. ________, буд. 5,

кв. 1, 00000

Відповідач: управління Пенсійного фонду
України
___________ районі м. Києва,

м. Київ, вул. _______________, буд. 5,

00000

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання бездіяльності управління Пенсійного фонду України,
протиправною та зобовязання вчинити певні діїЯ належу до соціальної групи діти війни і як усі діти війни України маю право відповідно до ст.6 чинного з 01.01.2006 року Закону України "Про соціальний захист дітей війни", зокрема на одержання щомісячної надбавки до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком з моменту у набрання чинності законом і до дня припинення права на її отримання (довічно). Така надбавка відповідачем мені спочатку не виплачувалася зовсім, згодом почала протиправно виплачуватися в неповному обсязі (49.8 грн.), мої вимоги щодо перерахунку та виплати усієї надбавки в повному обсязі (30%) у межах встановленого ст. 99 КАС України шестимісячного строку позовної давності і щомісячного нарахування й виплати такої надбавки з моменту звернення до суду подень по день припинення права на її отримання обґрунтовуються таким:

- ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (в редакції Закону від 18.11.2004 року №2195-IV набрав чинності 01.01.2006 року), за якою я маю право на отримання державної соціальної підтримки а саме надбавки до пенсії за віком, за наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (695 грн. з 01.01.2010 року відповідно до ст. 52 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 р.» );

- рішенням Конституційного суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, що має преюдиційне значення для судів, згідно з яким положення пункту 41 розділу 2 Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо визначення (зменшення розміру) щомісячної доплати до пенсії, передбаченої Законом України «Про соціальний захист дітей війни», визнано не конституційним;

- ч. 2 та ч. 3 ст.22 Конституції України за змістом який конституційні права гарантуються і не можуть бути скасуванні, а держава повинна утримуватися від прийняття будь-яких актів, які б призводили до скасування чи: звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод;

- п.19 Постанови Пленум/ Верховного суду України №8 від 13.06.2007 року «Про незалежність судової влади», згідно з яким не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, що скасовують конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод;

- ч.7 ст. 9 КАС України у взаємозв’язку зі ст.ст. 180, 181 СК України, за якими захист мого порушення права з дня звернення до суду до дня припинення такого права має здійснювати аналогічно випадкам протиправної бездіяльності батьків у ненаданні законного утримання дитині, така позиція відповідає змісту ч.3 ст.162 КАС України про право суду прийняти постанову, яка б гарантувала захист прав людини і громадянина від порушень зі сторони суб’єктів владних повноважень, вона повністю узгоджується з приписами ст. 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», оскільки реалізовує право на ефективний засіб юридичного захисту.

Рішення Конституційного Суду України №19 рп/2010 від 09.09.2010 року положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 року №1691-VI визнано конституційними, що означає повернення до попереднього порядку розгляду таких справ місцевими судами за правилами адміністративного судочинства на підставі п.3 ч.1 ст.18 КАС України.

Оскільки, мені як дитині війни, передбачено довічну щомісячну законну надбавку до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком, відповідачем вона протиправно виплачується в неповному обсязі (49,8 грн. замість 30% мінімальної пенсії за віком) то, з метою захисту моїх законних прав, за минулий період в межах шестимісячного строку позовної давності і до дня припинення такого права надбавку в повному обсязі (30%) можливо отримувати лише на підставі рішення суду і це, з огляду на довготривалу продовжувану бездіяльність відповідача - єдина гарантія захисту мого права від порушень з його боку, інакше я кожних півроку маю звертатися до суду. Що суперечить праву на ефективний засіб юридичного захисту, а тому є неприпустимим.

Можливі заперечення відповідача про відповідність його дій і бездіяльності закону з огляду на проведення мені виплати надбавки винятково в межах бюджетних асигнувань, спростовуються як викладеними вище доводами і міркуваннями, так і приписами ч.2 ст.3 Конституції України, за якою, зокрема, права людини та її гарантії виражають зміст і спрямованість діяльності держави, яка зобов’язана утверджувати та забезпечувати їх і відповідає перед людиною за свою діяльність, в тому числі виконання судом завдань, встановлених ч.1 ст.2 КАС України.

Керуючись ст.ст.5-9, 16-19, 99, 104-106, 162 КАС України,

Прошу суд:

1. Визнати бездіяльність Управління Пенсійного фонду України у ___________ районі м. Києва протиправною в частині не нарахування і невиплати_______
__________________р. породження надбавки до пенсії. Передбаченої ст.28 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» з розміру, встановленого ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (30% мінімальної пенсії за віком).

2. Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України у __________________ районі м. Києва нарахувати та виплатити __________________________________ р. народження пенсію з підвищенням її на 30% мінімальної пенсії за віком з розміру, встановленого ч.1 ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за шість місяців до дня звернення до суду з урахуванням проведених виплат.

3. Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України у ________________ районі м. Києва щомісячно здійснювати нарахування та виплату ____________________
______________ р. народження, надбавки до пенсії, передбаченої ст..6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» з розміру, встановленого ч.1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (30% мінімальної пенсії за віком), починаючи з дня звернення до суду і по день припинення такого права.

4. Через похилий вік і поганий стан здоров’я справу розглянути без мене, копію постанови надіслати мені у встановлений законом строк.

Додатки: дві копії позовної заяви, дві копії паспорта громадянина України, дві копії пенсійного посвідчення, квитанція про сплату судового збору в сумі 3,40 грн.« »_________ 2011 року _________ / _______________/
Количество показов: 5530
Короткая ссылка на новость: http://law-clinic.net/~JulDW